تبلیغات در نوبت پزشک مخصوص چه افرادی است ؟

با توجه به زمینه کاری نوبت پزشک که پزشکی می باشد ، افرادی که زمینه کاری آنها مرتبط با این موضوع است می توانند در این سایت تبلیغات داشته باشند .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09377388490 تماس حاصل نمایید.