شرایط عضویت و همکاری در سایت نوبت پزشک

در صورتی که شما پزشک هستید و اطلاعات شما در سایت نوبت پزشک ثبت نشده است ، می توانید از طریق فرم عضویت پزشکان در سایت ثبت نام کنید . پس از بررسی و تایید اطلاعات ، پنل کاربری شما فعال و اطلاعات شما در سایت نمایش داده خواهد شد . ممکن است برای تایید نهایی عضویت نیاز به شماره نظام پزشکی یا سایر موارد باشد که در اینصورت از طرف شماره های بخش تماس با ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

در صورتی که درمانگاه هستید و قصد همکاری با نوبت پزشک را دارید ، می توانید از طریق فرم عضویت درمانگاه ، اطلاعات خود را در سایت ثبت نمایید . پس از بررسی اطلاعات توسط مدیر سایت ، با شما تماس گرفته خواهد شد .